SMART business
  • SMART business

SMART business is an international provider of development, implementation and support services for HRM, ERP and CRM systems and solutions based on Microsoft cloud technologies, predictive analytics and ML.

One of the partner's main directions is HR process automation and transformation of digital corporate culture to help businesses achieve more and grow a strong, involved team.

More about our HR-ecosystem solution you will find here:

https://hr.smart-it.com/pl/hcm/

SMART business to międzynarodowy dostawca usług rozwoju, wdrażania i wsparcia systemów i rozwiązań HRM, ERP i CRM opartych na technologiach chmurowych Microsoft, analityce predykcyjnej i ML.

Jednym z głównych kierunków SMART business jest automatyzacja procesów HR i transformacja cyfrowej kultury korporacyjnej, aby pomóc firmom osiągać więcej i rozwijać silny, zaangażowany zespół.

https://intranet.smart-it.com/pl/

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.